Dom pod Jedlami

Zadzwoń: +48 12 63 36 954

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska – Stowarzyszenie Dom pod Jedlami………………………………………..
(imię i nazwisko)


Proszę o przyjęcie mnie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Dom pod Jedlami. Zapoznałem się ze statutem, zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków członka Stowarzyszenia a w szczególności przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich.…………………………………… ……………………………………..
(miejscowość i data) (podpis)

Jesteś tutaj: Strona główna O Stowarzyszeniu Deklaracja członkowska